Ah,gosto Mo Ah!

Ah,gosto Mo Ah!

27 August 2016
Add to calendar Get gig news & updates

Upang tapusin ang buwan ng Agosto...

AH,GOSTO MO AH!!

Salpukan na ng mag malulupit na musika!

Tampok ang:

Ang Bandang Shirley
MilesExperience
Banna Harbera
Oh, Flamingo
Indigo Sweep
at MIC !!!

Sa halagang dalawang daang piso(200php), naka-rak ka na, may libre ka ang isang inumin!

Tara na't maki-rakenrol!

Hatid sa atin ng:
Indie Manila