Gabi ng Sawi

Gabi ng Sawi

14 February 2018
Add to calendar Get gig news & updates

Welcome ang mga:
- Nasaktan
- Iniwan
- Niloko
- Pinaasa
- Pagod na maging thirdwheel
- Friendzoned
- Walang label

Kung may kulang na nabanggit, pakisabi na lang sa entrance. 😂

Sasamahan pa kayo ng:
rubberpool
Reign Andi
RedLightGo!
Unit 406
Never Run PH
C H N D T R

Punta ka na, dahil alam mong hindi ka na mag-iisa.