Heto Na Naman Tayo (Nagmahal. Nasaktan. NagKultnight)

Heto Na Naman Tayo (Nagmahal. Nasaktan. NagKultnight)

27 October 2016
Add to calendar Get gig news & updates

Mula sa naghatid ng mga katagang "Ok Lang Ako", muling sariwain ang mga kaganapan sa buhay kasama ang Asosasyon ng Kabataang Artista, Kritiko at Iskolar ng Sining at Kultura (UP ASTERISK) sa isang gabi na puno ng musika, hugot, talento at pagsariwa sa isang cultural night sa....

"Heto Na Naman Tayo"
Nagmahal. Nasaktan. NagKultnight
(Isang Kultnight)

October 27, Huwebes sa ika-8 ng gabi
Mow's, Matalino St.