Hiraya

Hiraya

30 July 2016
Add to calendar Get gig news & updates

Sa pagdiriwang ng Linggo ng Musikang Pilipino, inihahandog ng The Foundation x Sound Carpentry Recordings x Pixel Collective ang 

HIRAYA: KASALUKUYAN AT KINABUKASAN

A 3 NIGHT MUSICAL CELEBRATION OF FILIPINO MUSIC  

Aloha Bar & Grill, The Collective, Makati 

July 28-30, 2016 (Huwebes hanggang Sabado) 

8pm onwards! FREE ENTRANCE 

FEATURING

July 30 2016 (Saturday) 
Saturday Aloha Bar & Grill, The Collective Makati

HATEURE 
Encyclopedia Frown 
Sound Architects 
Lush Death 
Pet School 
GYHT
Gapang

Show starts at 8pm