Hiraya

Hiraya

29 July 2016
Add to calendar Get gig news & updates

Sa pagdiriwang ng Linggo ng Musikang Pilipino, inihahandog ng The Foundation x Sound Carpentry Recordings x Pixel Collective ang 

HIRAYA: KASALUKUYAN AT KINABUKASAN

A 3 NIGHT MUSICAL CELEBRATION OF FILIPINO MUSIC  

Aloha Bar & Grill, The Collective, Makati 

July 28-30, 2016 (Huwebes hanggang Sabado) 

8pm onwards! FREE ENTRANCE 

FEATURING

July 29 2016 (Friday)  
Aloha Bar & Grill, The Collective Makati

The Insektlife Cycle 
8 Moons of Jupiter
Paincake Patrol
K a s h w a k
Brandon Cueto
Love Over Lust 

Show starts at 8pm