Love in the Time of Duterte

Love in the Time of Duterte

13 February 2018
Add to calendar Get gig news & updates

Pagmamahal pa bang matatawag ang pag-ibig na nagmula sa bibig ng buwaya? Mahal niya raw ang bayan pero ginagawang diyos ang naghahari-harian. Mahal niya raw ang katutubo pero pinapalayas sa kagubatan at kabundukan. Mahal niya raw ang manggagawa kaya tatapusin na ang kontraktuwalisasyon pero hanggang ngayon mayroon pa ring ENDO. Mahal niya raw ang mahihirap ngunit ngayo’y bumubulagta sa daan. Mahal niya raw ang bansa kaya nais ay pag-unlad subalit ang pag-ibig ay wala nang posisyon sa konstitusyon para sa planong diktadurya.

Hindi pagmamahal ang hindi pagtupad sa mga salita. Pagkat lahat tayo marunong magmahal subalit iilan lamang ang kaya itong panindigan.
Kaya’t samahan niyo kami sa isang gabi ng paghahanap ng dalisay na pag-ibig. Pangungunahan ito ng iba’t ibang sining at panitikan na tumatalakay sa kahulugan ng pagmamahal.

Para sa mga mag-o-open mic, magpalista lamang sa mismong araw. Huwag kalimutan magdala ng kaibigan, kapamilya, at ka-ibigan.

Hinihikayat din ang lahat na magdala ng damit, pagkain, gamot at iba pa para sa mga kapatid nating Ayta sa Tarlac. Ang mga malilikom ay pasasalamat sa kanila para sa walang humpay na pag-aalaga ng kalikasan at masuportahan ang kanilang laban sa mga proyektong New Clark City, Balog-balog dam at Crow Valley Military Complex.