Malaya Filipinas

Malaya Filipinas

21 June 2019
Add to calendar Get gig news & updates

Magtipontipon tayo sa ika-21 ng Hunyo para sa isang gabi na alay sa kalayaan, sining, at musika. Samahan ninyo kami sa Suez & Zapote upang ipagdiwang ang aming munting handog na koleksyon. FREE ENTRANCE.

CAPSULE COLLECTION LAUNCH
Shirts / Totes / Sticker Pack / Poster

LIVE SILKSCREEN SESSION
Bring Your Own White Shirt / Print by Auggie Fontanilla / PHP 250

ART EXHIBIT
Auggie Fontanilla / BVDOT / CINOS / FRANK / Donsuki / Jona Bisuña / STEW / Giancarlo / Cyrill Burgundy / Camila Sunn

LIVE MUSIC PERFORMANCES
Waiian / Eli / MUII / Calix X BLKD / Squid 9 / KJah X Juss Rye / Pinkcow / The Borrachos

Drinks provided by Jameson Irish Whiskey. Until supplies last.