Masakit na Tugtugan parang Bugbugan

Masakit na Tugtugan parang Bugbugan

18 February 2019
Add to calendar Get gig news & updates

KAW AT AKO ang magsasakitan ngayong Feb. 18 kasama si sir Johnoy Danao sa Jess & Pat's, Maginhawa, QC! 🙋‍♂️ MapapaBUNTONG-HININGA ka na lang sa hapdi,

For interested performers, send Padapo Production a message for slot reservations. Limited slots only!