Ok Lang Ako: Isang April Fools Kultnight

Ok Lang Ako: Isang April Fools Kultnight

1 April 2016
Add to calendar Get gig news & updates
Inihahandog ng UP ASTERISK Asosasyon ng Kabataang Artista, Kritiko at Iskolar ng Sining at Kultura - Unibersidad ng Pilipinas Diliman Ang isang gabing puno ng musika at mga talento sa pagdiriwang ng ika-10 taong anibersaryo ng organisasyon... OK Lang Ako Isang April Fools Kultnight April 1, 2016 (Friday) | 8PM Selda Dos Tampok sina: The Loan Sharks Hayme Fuseboxx John Berida Fire Underwater General Strike Makoy + Rey Anygma BLKD Plagpul Kartel at Lion & the Scouts