Balian ng Leeg 6.0

Balian ng Leeg 6.0

25 February 2017
Add to calendar Get gig news & updates

Female fronted band night para sa buwan ng mga puso! Maki balian ng leeg sa Pebrero 25, 2017 sa Cafe Saguijo, alas nuebe ng gabi!

EVEN
Saydie
Defy Thy Lore
Dreaded Mortuary
Xeno Devata Project
Voice Of Tranquility (Official)